Enerji Verilerinin Toplanmasında Modüler Güç Analizörleri

Enerji tüketimini, optimal işletme ve üretim koşullarında, en düşük seviyede tutmak enerji verimliliği ve enerji yönetimi projelerinin temel amacıdır. İşletme ve üretimdeki enerji maliyetlerinin azaltılması maliyeti düşürecek, bu da işletmelerin rekabet şanslarını arttıracaktır. Enerji verimliliği çalışmalarında enerji yönetimi ve verimliliği standartları ve yönetmelikleri büyük önem taşır.

[highlight style=”cyan”] ISO 50001 [/highlight]enerji yönetim standardı; enerjinin nerede, ne kadar ve nasıl kullanıldığını ve enerji tasarruf potansiyellerinin belirlenmesini sağlayan enerji etüdü çalışmaları için bir çerçeve çizmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için enerji kullanımı ile ilgili sürekli bilgiye ihtiyaç vardır. Sahadan toplanacak olan elektriksel ve fiziksel ölçüm değerlerinin otomasyon sistemine aktarımının sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygun PLC konfigürasyonunun seçilmesi ve sisteme uygulanması gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta tasarlanan sistemin optimum maliyet ile hayata geçirilmesidir. WAGO hem maliyet etkin hem de güvenilir ve sürekli veri akışı sağlayan sistemler tasarlamakta, devreye almakta ve yenilikçi ürünleri ile bu vizyonunu sürekli güncellemektedir.

Enerji Verilerinin Toplanması
Şekil 1: Alınan verilerin WAGO PLC ünitesine aktarılması.

WAGO’nun 750 – 493/494/495 ürün kodları ile satışa sunulan, üç farklı tipteki modüler güç analizörleri; bir WAGO PLC ünitesinin yanına modüler olarak takılabilen, akım trafosu ve gerilim uçlarının doğrudan üzerine bağlandığı yenilikçi enerji analizörleridir.

Bu güç analizörleri PLC düğümüne doğrudan bağlanılmakta, PLC işlemcisine modüler yapı içerisindeki bus haberleşmesi ile doğrudan veri aktarımı yapabilmektedir. Bu sayede harici enerji analizörleri ve PLC arasında tesis edilen ikinci bir haberleşme hattına gerek duyulmamakta ve veri kayıpları ortadan kaldırılmaktadır. WAGO I/O SYSTEM ile doğrudan entegre çalıştığı için fieldbustan bağımsız kullanılır. Yani proseste Profinet, Modbus, Profibus ya da Devicenet olabilirken enerji, doğalgaz ve su uygulamalarında IEC 61850 ya da IEC60870-5 olabilir. Bina uygulamalarında ise LON, BACnet, KNX veya Ethernet kullanılabilinir.

WAGO PLC programlama ara yüzünde, bu modüller için özelleştirilmiş hazır fonksiyon blokları mühendislik maliyetlerini düşürmektedir. Her şey WAGO kütüphanesinde sunulmakta olup tüm mühendislik tasarım ve süreci ortadan kaldırılmıştır.

Uygulama Alanları

  • Makine ve tesislerin enerji tüketim ölçümü.
  • Enerji kullanımında, şeffaflığın arttırılması.
  • Enerji tasarrufu için spesifik aksiyonların tanımlanması.
  • Güneş tarlaları ve rüzgar çiftliklerinde kullanılması yasal sınırlamalara uygunluğu tespiti.
  • Harmoniklerin belirlenmesi için yapılan bu analiz, kompleks hesaplamalar gerektirir. 750-494/495 modülleri ile 3-faz akım ve gerilim harmoniklerinin aynı anda hesaplanır.
Enerji Verimliliği
Şekil 2: Güç Ölçüm modüllerimiz ile bir makinadan ölçüm alınması.

Avantajları

  • Tüm parametrik ayarlar PLC programlama ara yüzü ile doğrudan yapılır ve ölçüm değerlerinin hepsi doğrudan PLC programcısının kullanımındadır.
  • Bu modüler analizörler çok fazla tüketim noktasının bulunduğu uygulamalarda hem trifaze hem de monofaze ölçüm yetenekleri ve harmonik analizi de yapabilmeleri nedeniyle tercih edilmektedir.
  • Bu analizörler ile yapılan işlem hem ana PLC yükünü tamamen ortadan kaldırmakta hem dağınık olarak sahaya monte edilen standart analizörlerde Modbus haberleşmesinden kaynaklanan okuma sürelerinin, haberleşme problemlerinin ve kablajının yarattığı sorunlar ortadan kaldırılmaktadır. Daha küçük bir PLC çok daha pahalı bir PLC’nin tüm görevlerini fazlası ile yerine getirebilmektedir.