Yenilenebilir Enerji Santralleri ve Trafo Merkezleri Artık Daha Sağlam WAGO 750 XTR RTU

Sert çevre koşullarında, ilave klima sistemleri ve özel koruyucu devreler, otomasyon teknolojisi maliyetlerini artırmaktadır. Bu son derece sağlam WAGO 750 XTR RTU için ise geçerli değildir. XTR Serisi RTU artık çok yönlüdür ve yenilenebilir enerji sistemleri ve yerel ağlar için hazırdır. WAGO 750 XTR RTU zorlu ortamlarda olağanüstü güvenilirlik için temel özelliklere sahip, başarılı WAGO I/O-SYSTEM avantajlarını bir araya getirir: Bunlar, -40 ° C ve +70 ° C sıcaklıklarda aşırı direnç, 1 kV (<60 V, Sınıf VW1) ve 5 kV (≥ 60 V, Sınıf VW3) kadar parazitlere karşı bağışıklık ve 5G’ye kadar titreşime dirençtir. Sistem minimum alan gerektirir ve düşük enerji ve bakım maliyetleri ile ayırt edilir. Bu avantajlar, inanılmaz sistem çalışma süresi ile birlikte verimliliği artırır.

WAGO 750 XTR RTU serisinin ana ürünü kompakt, yüksek performanslı PFC200’dür. 750 XTR RTU cihazları, farklı sayıda iletişim arabirimli üç versiyon halinde mevcuttur: iki ETHERNET bağlantısı ve bir RS-232 / RS-485 arabirimi veya iki ETHERNET bağlantısı, RS-232 / RS-485, CAN, CANopen ve PROFIBUS DP Slave Arayüzler. Bu son versiyonun Entegre 3G modemli bir varyantı da mevcuttur.  WAGO 750 XTR RTU’nun her versiyonu IEC 60870-5-101, -103 ve -104, IEC 61850, IEC 61400-25 telekontrol protokollerine ek olarak DNP3’ü destekleyen telekontrolörler olarak 750 XTR Serisi içinde mevcuttur. Telekontrol protokollerinin hepsi konfigüratörler sayesinde parametrelendirilir. PFC200 Telecontroller ayrıca, IPsec ve OpenVPN’yi en yüksek güvenlik standartlarına uymak için komuta eder. SDHC bellek özelliğine sahip fan ve pilsiz PFC200 bakım gerektirmez ve son derece dayanıklıdır. 

WAGO 750 XTR -40..+70 derece sıcaklıkta çalışabilir.

WAGO, Trafo Merkezlerini “Akıllı Şebeke” için donatıyor

Akıllı yerel elektik şebekesi istasyonları, daha pahalı elektrik hatlarının inşasını önleyebilir. Bu anlamda WAGO RTU‘lar yeni sistemlerde kilit rolü üstleniyor. Elektrik şebekesinin akıllı bir şekilde genişlemesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu ve elektromobilite enerji tedarikçileri ve endüstri için yeni sorunlar ortaya koyuyor. Ve bu genişleme yerel (şebeke) trafo merkezleri için büyük etkilere sahip. Birincil ve ikincil teknolojiler, yani bir tarafta transformatörler ve şalt cihazları diğer tarafta koruyucu cihazlar, entegre olmalı.

CODESYS aracılığıyla serbestçe programlanabilen WAGO RTU’ları, trafo merkezinin çeşitli sistemlerinden gelen tüm verileri dijital ve analog sinyallerle ve haberleşme ile (ör.Modbus RTU aracılığıyla) toplar. Bu RTU’lar daha sonra verileri, tedarikçi tarafından gerekli iletişim protokollerine (örneğin, IEC 60870-5-101 / -104 veya IEC 61850) çevirirler. Veri daha sonra veri hattı üzerinden kontrol merkezine iletilir. Tersi yönde kontrol merkezi, trafo merkezinin ekipmanlarına (örneğin, orta gerilim kesici kabini, koruyucu cihazlar, farklı üreticilerin ölçüm sistemleri) WAGO RTU’ları aracılığıyla erişebilir. WAGO RTU’ları, veri akışını iki aşamada korur: önce TLS1.2 kullanarak verileri şifreleyerek, sonra; denetleyiciler, BDEW teknik belgesine göre IPsec veya OpenVPN gib igüvenli bağlantılar vasıtasıyla.

Telekontrol teknolojisini yeniden düşünmek 

WAGO’dan Telekontrol Gateway-WTG

Maksimum ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği ile WTG, üreticiden bağımsız olarak, tüm telekontrol istasyonlarından kapsamlı veri toplama ve kontrol seviyesine merkezi aktarım yapmayı mümkün kılmaktadır. Veri aktarım paketlemesine ek olarak alt istasyonlara gelen ve giden analog, GSM veya ISDN çevirmeli bağlantılarının eşgüdümünü de destekler. Çalışma için özel bir parametreleme yazılımı gerekmez. Web Tabanlı Yönetim (WBM) kullanarak operatörler, lisans sözleşmesinin parametreleri dahilinde katılımcıları ekleyebilir ve sistem ayarlamaları yapabilir. Bu telekontrol alt istasyonlarının kurulumunu kolaylaştırır ve entegrasyon maliyetlerini düşürür. Harici bakımlardan kaynaklanan maliyetler gereksiz yere ortadan kaldırılır. Geliştirilmiş veri şeffaflığı, operatörlerin sahadaki hataları tanımasına olanak tanır ve bu nedenle bu hatalar genellikle  hafifletilebilir. Esnek ve kompak çözüm ve ayrıntılı modüler tasarımı ile WTG, enerji, çevre ve proses sektörlerinde telecontrol teknolojisi için yüksek gereksinimleri karşılar. Buna ek olarak, WAGO’nun fieldbus-bağımsız I/O-Sistemi ile 500’den fazla giriş/çıkış modülü kullanıcıya sunulmaktadır(16 kanal dijital modüllerden, 3 faz enerji analizörlerine kadar).IEC 60870-5-101 / -103 / -104, IEC 61850/61400 ve DNP3 protokolleriyle uyumludurlar. PFC200 BDEW Beyaz Kitabına göre ve ISO 27002’ye göre mevcut en yüksek güvenlik gereksinimlerini uygulamak üzere tasarlanmıştır. 

VHPready ile Akıllı Şebeke’de kolayca haberleşin:  

Açık endüstriyel standart, güç üreticilerini ve tüketicileri sanal enerji santrallerine bağlamayı kolaylaştırır. Sanal enerji santralleri, güneş enerjisi tesisleri ve rüzgar türbinlerinden gelen dalgalanan elektrik üretimini yönetmek için bir çözümdür: kombine ısı ve enerji santralleri gibi merkezi olmayan jeneratörler ile ısı pompaları gibi kontrol edilebilir güç tüketicileri, esnek, kontrol edilebilir bir ağda birleştirilir. Akıllı etkileşimi, elektrik şebekesindeki yükün hafifletilmesini sağlar. Ancak, tüm katılımcılar farklı diller konuştuğu ve birbirleriyle kolayca iletişim kuramadığı için farklı sistemleri birleştirmek zordur. Cevap WAGO RTU’lardadır: VHPready (Sanal Isı ve Güç) endüstri standardının gerekliliklerini karşılıyorlar ve böylece sanal enerji santralindeki sistemlerin sorunsuz bir şekilde bağlantısını sağlarlar. Belirtimin geçerli sürümü VHPready 4.0’tır. Kontrol ve iletişimi sanal enerji santrali içinde birleştirir ve sanal bir tercüman olarak, kontrol merkezlerinin ve sistemlerin birbirini anlamasını sağlar. VHPready farklı iletişim protokollerinin nesnelerini ve değişkenlerini standartlaştırır . VHPready, daha önce olduğu gibi, bir sisteme özgü değişkenler dizisi yerine açıkça tanımlanmış veri noktası listelerini kullanarak önceden tanımlanmış profiller vasıtasıyla iletişim kurar. İletişimin yanı sıra, işletim davranışının ve tepki sürelerinin spesifikasyonları gibi alana özgü tanımlar da tanımlanır. Bu, programların ve zaman çizelgelerinin bulunduğu sistemleri kontrol etme olanağını sağlar. 

OpenVPN ve IPsec; Siber Güvenlik

Veri güvenliği merkezi bir rol oynamaktadır. VHPready sürüm 4.0, IEC 60870-5-104 telekontrol protokolü veya IEC 61850-7-420’ye göre başka bir TCP / IP tabanlı, nesne yönelimli yaklaşım WAGO telekontrolörler için iletişim temelidir. Veri aktarımının güvenliğini sağlamak için kontrolörler SSL / TLS bağlantılarına sahip (Secure Sockets Layer, Transport Layer Security) OpenVPN tabanlı bir sanal özel ağ (VPN) kurarlar. SNTP / NTP (Basit Zaman Protokolü / Ağ Zaman Protokolü) zaman senkronizasyonu için kullanılır. WAGO denetleyicisi, şifrelenmiş verileri kontrol merkezine iletmek ve oradan da almak için doğrudan OpenVPN veya IPsec vasıtasıyla bir VPN tüneli kurabilir. Böylece, WAGO, yalnızca şebeke operatörleri için BT güvenlik gereksinimlerini karşılamakla kalmaz, aynı zamanda BDEW teknik belgesinin gereklerine göre sistemin güçlenmesini sağlar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.